Archive for April, 2017

Učešće CCEE na međunarodnom seminaru “Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“ – Novi Sad, 22.04.2016.

U organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 22. aprila 2016. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom “Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“. Posredstvom Privredne komore Crne Gore a kao član Koordinacionog odbora za EEiZŽS, CCEE je preko svojih predstavnika upoznao učesnike pomenutog seminara o svom […]

Učešće CCEE u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet – 07.03.2016.

U skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore i Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je na 133. sjednici sazvanoj za 07. mart 2016. godine razmatrao primjenu Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Tradicionalno dobra saradnja GIZ –a i CCEE – decembar 2015.

Razvojni put i aktivnosti u prvih šest godina postojanja CCEE je obilježio izdavanjem brošure uz finansijsku podršku GIZ-a i g-đe Jasne Sekulović, Project Manager Open Regional Fund for South East Europe Energy Efficiency (ORF-EE).      

Prezentacija Studije CCEE „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori“ u Privrednoj komori Crne Gore, Podgorica 06.11.2015.

Od marta 2015. godine CCEE je dobio status privremenog člana Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine (EEZŽS) sa mogućnošću učestvovanja u radu Odbora ali bez prava glasa do redovnih izbora organa Skupštine Privredne komore, nakon kojih je, 23.02.2016. izabran za redovno članstvo. Na šestoj sjednici Koordinacionog odbora za EEZŽS predstavnik Crnogorskog centra energetske […]

Sastanak sa predstavnicima TESLIANUM i LEEN sistema upravljanja – Podgorica, 02.10.2015.

Na poziv predstavnika LEEN – Learning Energy Efficiency Networks  g-na Juergen Sonnleitner iz Austrije i Predsjednice TESLIANUM – The Energy Innovation Center g-đe Mirjane Prljević iz Beograda, održan je 02.10.2015.  susret u Podgorici koji je imao za cilj upoznavanje sistema upravljanja energijom i povećanja energetske efikasnosti.