Sajmovi

Učešće CCEE na Jadranskom sajmu – Budva, 25-26.09.2015.

1U okviru Jadranskog sajma 2015, CCEE je aktivno uzeo učešće na 3. Sajmu energetike.

U petak 25.09.2015. u okviru jednočasovnog izlaganja, CCEE je predstavio tri značajne teme a  u subotu 26.09. posjetiocima štanda CCEE predstavljen je rad organizacije i podijeljene brošure i flajeri.

U tematskom dijelu učešća, posjetioci su imali priliku da od Predsjednika Upravnog odbora CCEE, g-na Nova Govedarice čuju prezentaciju pod nazivom: “CCEE – Uticaj na razvoj energetske efikasnosti u Crnoj Gori”

I ove godine, kao i prethodnih, predavanju su, pored drugih gosti, prisustvovali profesori i učenici Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” iz Podgorice. Veći dio izlaganja je bio posvećen načinu na koji se svakodnevno u domaćinstvu može štedjeti energija – počev od grijanja, hlađenja, preko rasvjete itd. (Prezentacija za ucenike) „Ovo su mjere koje se lako mogu preduzeti, a donose ne malu uštedu kućnom budžetu“- kazao je g-din Govedarica koji je dalje istakao i projekat koji se odnosio se na upotrebu solarne energije u sektoru turizma a koji je CCEE uspješno realizovao:

„Projekat  je rađen jos 2012. god. i sticajem okolnosti sam bio angažovan u izradi te studije. Obuhvatala je oko 20 hotela i svakom od njih su predložene određene  mjere energetske efikasnosti u cilju smanjenja potrošnje elekrične energije, a samim tim i štetnih gasova”.

Kao gosti CCEE, govorili su: Milorad Micko Vukotić, dipl.inž.maš. i Bojan Grujički, dipl.inž.elek. – predstavnik VIESSMANN.

Izuzetno interesantna tema g-dina Vukotića – Proizvodnja “zelene” hidroelektrične energije u Crnoj Gori, u okviru koje su posjetioci imali priliku da vide interesantne animacije na temu primjene Arhimedove hidrodinamičke pužne turbine, izazvala je brojna pitanja posjetilaca. Tom prilikom, g-din Vukotić je kazao: „Zelena energija je ona koja se dobija od obnovljivih izvora energije – vode, sunca, vjetra i bio-gasa. I to je budućnost čitavog čovječanstva. U Japanu su, prije tridesetak godina,  zemlje UN potpisale ugovor da će svoje potrebe za električnom energijom  do  30% podmirivati iz zelenih  izvora energije, jer će na taj način sačuvati atmosferu od zagađenja, jer zelena energija ne proizvodi ugljen-dioksid“.

Ništa manje interesantna od prethodnog, bila je prezentacija drugog gosta CCEE, g-na Grujičkog a koja se odnosila na: Budućnost grejne tehnike do 2030. godine. „Kada je u pitanju budućnost grejne tehnike na ovim prostorima, ona je svijetla,  ukoliko pokušamo da iskoristimo sve potencijale koje nam moderna tehnologija i izvori energenata ovog regiona pružaju. Tu, prije svega, mislim na obnovljive izvore energije – sunce, bio-termiju, toplotne pumpe, kao i na efikasno korišćenje fosilnih izvora energije poput  gasa, lož ulja,  itd.“

Grujički je govorio i o uređajima za grijanje koji imaju i neke, kako je kazao, „futurističke elemente“, ali koji su već u upotrebi. „Korišćenje hibridnih uređaja za grejanje, koji koriste dva energenta istovremeno, zatim korišćenje gorivih ćelija za grejanje – što je futuristički element, ili povezivanje uređaja za grejanje sa internetom i način na koji oni mogu da se kontrolišu je nešto što je već u uporebi. To ne košta puno i više je stvar opšte kulture. Nije bilo lako razviti ovu tehnologiju, a sada je situacija mnogo lakša. Naši ljudi žele da usvoje nove tehnologije i samo im treba pružiti uslove“ – zaključio je.

11Drugi dan učešća CCEE na Sajmu energetike, ostaće zapamćen po velikom interesovanju domaćih posjetilaca kao i onih iz okruženja. Ostvareni su brojni kontakti, podijeljene brošure, flajeri i drugi material, uz nadu da će se jedan dio zajedničke saradnje o kojoj je bilo riječi u neposrednoj komunikaciji i ostvariti u dogledno vrijeme.Učešće CCEE na Sajmu energetike, prema procjeni Izvršne direktorke Nade Vemić Vučković i članova Upravnog odbora, predstavlja uspješan korak u daljem radu CCEE. Pored zastupljenosti CCEE u Katalogu sajma, izvještaj o učešću CCEE je dobio prostor u komentaru Inženjerske komore Crne Gore na njihovom sajtu kao i u lokalnim TV stanicama.

 

 

Sajam energetske efikasnosti u okviru manifestacije „Energetski dani“ u Podgorici, 24.04.2015.

U okvirFotka br.3 AKTIVNOSTI- Sajmoviu manifestacije „Energetski dani“ 24.04.2015. god. u tržnom centru „Delta City“ u Podgorici održan je Sajam energetske efikasnosti.

U periodu od 16 do 22h, koliko je trajao sajam, predstavnici CCEE su zainteresovane posjetioce upoznali sa dosadašnjim radom, koji obuhvata preko sto energetskih audita, realizovan  projekat SolTherm u okviru koga je nastala studija „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori“. Razvojni put CCEE i realizacija prethodno nabrojanog, su sažeto predstavljeni u brošurama i flajerima, koje su zaineterosovani posjetioci mogli dobiti.

 

 

Prezentacija rada CCEE na Sajmu energetike u Budvi, 27.09.2013.

Na Sajmu energetike, građevinarstva i biznisa, održanom u Budvi od 25-29.09.2013. CCEE je 27.09.2013. god. održao  jednočasovnu prezentaciju.

U okviru prFotka br.4 AKTIVNOSTI-Sajmoviedstavljanja CCEE, Predsjednik Skupštine Rajko Radusinović, dipl.ing.elek. je govorio o dosadašnjem radu i planovima organizacije, sa posebnim obraćanjem učenicima i studentima o načinu na koji mogu, mijenjanjem loših navika, svakodnevno uticati na smanjenje potrošnje električne energije. Prezentaciju „CCEE – Dosadašnji rad i planovi” možete preuzeti ovdje.

Studiju „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori”, u okviru projekta SolTherm, predstavio je član Upravnog odbora CCEE, Novo Govedarica, dipl.ing.maš.

U dijelu predstavljanja projekta „Energetski pregledi škola u Crnoj Gori”, kao dio programa poboljšanja energetske efikasnosti u javnim objektima u Crnoj Gori (Ministarstvo ekonomije Crne Gore i Fichtner GmbH & Co. KG), Žarko Despotović, dipl.ing.maš. je iznio vrlo interesantne podatke o sprovedenim mjerama i uštedi energije i energenata.

Fotka br.5 AKTIVNOSTI-SajmoviFotka br.6 AKTIVNOSTI-Sajmovi

Medijatorprograma je bila Mr Zorica Tomanović, dipl.ing.arh. i Izvršna direktorka CCEE, koja je, na kraju planirane prezentacije, izrazila zahvalnost posjetiocima na ukazanom interesovanju za aktuelnu problematiku i zadovoljstvo uspostavljanja trajne saradnje sa rukovodstvom Jadranskog sajma u Budvi.

 

Prezentacija studije: „Solarna energija u sektoru turizma” u okviru projekta SolTherm – Jadranski sajam u Budvi 19-21.04.2012.

 Ispred tima energetskih auditora koji su učestvovali u radu na studiji „Solarna energija u sektoru turizma“, Jelena Rajković, dipl.ing.građ. predstavila je dobijene rezultate i tom prilikom naglasila da upravo turistički sektor ima najveću šansu u korišćenju solarne energije. Prema njenim riječima primjenom solarnih sistema u turizmu se smanjuje energetski deficit države, jer hoteli godišnje potroše 50,6 GWh, a 70 % energije bi mogli dobijati od solarnih kolektora.

Crna Gora ima veliki broj sunčanih dana u godini, ali nažalost, slabo koristi taj potencijal. Ovo istraživanje koje je obuhvatilo 28 srednjih, malih i velikih hotela, pokazalo je da su solarni sistemi isplativi za hotele sa više od 20 kreveta. Nažalost slabo su zastupljeni.

Koordinator projekta Dražen Karadaglić je kazao da je prva faza projekta SolTherm završena ovom studijom, a da sada predstoji izrada energetskih audita za četiri hotela izabrana na konkursu u januaru, dok će tokom aprila biti pokrenut pilot projekat korišćenja sunčeve energije za hlađenje.