Kako postati član CCEE

Za članstvo u CCEE potrebno je, prije svega, posjedovanje sertifikata za vršenje energetskih pregleda objekata. Kandidat/kinja podnosi Upravnom odboru CCEE na e-mail adresu zahtjev za prijem, u kome je pored dokaza o posjedovanju navedenog setrifikata, potrebno poslati radnu biografiju i popunjen obrazac za prijavu

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupštana na svojim sjednicama, a na preporuku Upravnog odbora. O ishodu prijema Izvršni direktor CCEE pismeno obavještava kandidata/kinju.

 

Godišnja članarina iznosi 60 € i može se uplatiti u cjelini ili iz dva puta tokom godine.