Seminari i profesionalne obuke

Međunarodni seminarUnapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“ – Novi Sad, 22.04.2016.

????????????????????????????????????

U organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 22. aprila 2016. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“.

Održivi razvoj i energetska bezbjednost predstavljaju stratešku konstantu svih zemalja koje misle o svom održivom razvoju kao osnovi za obezbjeđenje sopstvene budućnosti.

Realizacija Energetske efikasnosti i obnovljivi izvori energije treba da omogući malim i srednjim preduzećima, da u relativno kratkom roku, identifikuju neefikasnu i ekološki štetnu upotrebu konvencionalnih resursa, preduzmu mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i počnu koristiti alternativne obnovljive izvore energije. Na taj način, kroz smanjenje troškova poslovanja, povećava se i konkurentnost preduzeća i njihovih proizvoda, a samim tim i povećanje profitabilnosti.

Prisutne je u ime Regionalne privredne komore Novi Sad pozdravio Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad.

Pozdravnu riječ održao je Zoran Delić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, zadužen za investicije u energetici, izrazivši zadovoljstvo velikim interesovanjem za ovaj seminar, te prisustvom velikog broja eminentnih stručnjaka koji prezentuju svoja iskustva. Predavači na seminaru iz inostranstva bili su eksperti koji učestvuju na projektima razvoja energetske efikasnosti u zemlji i inostranstvu, uštedi energije, finansiranju malih i srednjih preduzeća.

Branislava Zubić, stručna saradnica Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine govorila je na temu aktivnosti Sekretarijata u realizaciji projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ona je navela da je najveći plasman sredstava Sekretarijata u periodu od 2006-2014. godine ostvaren u projektima primjene biomase u javnim ustanovama, na farmama i u industriji u iznosu većem od dva miliona evra, dok je za projekte vezane za mjere EE u zgradarstvu izdvojeno više od milion evra u periodu od 2007-2015. godine.

Ona je istakla da budžet Pokrajine za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u 2016. godini iznosi 291,5 miliona dinara.

6. RPK NSPosredstvom Privredne komore Crne Gore a kao član Koordinacionog odbora za EEiZŽS, CCEE je preko svojih predstavnika upoznao učesnike pomenutog seminara o svom radu u oblasti energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine CCEE Rajko Radusinović (ENERGETSKI PREGLEDI OBJEKATA U CG Novi Sad  22.04.2016. RR) i Predsjednik Upravnog odbora Novo Govedarica (UPOTREBA SOLARNE ENERGIJE U SEKTORU TURIZMA – NOVI SAD, 22,04.2016.), istakli su da su u Crnoj Gori izvršeni detaljani energetski pregledi na preko 120 javnih objekata, kojima je utvrđen veliki potencijal za primjenu mjera energetske efikasnosti. Izvršena je rekonstrukcija i sanacija 65 objekata uz primjenu mjera energetske efikasnosti, a prema preporukama datim u DEP objekata. Na ovako saniranim objektima su postignuti efekti koji su bili predviđeni detaljnim energetskim pregledima. Analize pokazuju da se primjenom mjera energetske efikasnosti postižu efekti energetskih i ekoloških ušteda koji se kreću od 46% do čak 68% uz povećanje komfora i produženje vijeka trajanja objekata.

Darko Milanković, direktor Agencije LCA (Life Circle Assesment) iz Novog Sada prisutnima se obratio na temu podrške u donošenju energetsko efikasnih rešenja. To su prije svega: energija kroz materijale, optimizacija proizvodnje, redukovanje uticaja proizvoda na životnu sredinu u fazi primjene, optimizaciju distributivnog sistema i optimizaciju sistema na kraju životnog vijeka.

Kakva su iskustva Bosne i Hercegovine na temu energetike, predstavio je Kemal Hadžimušić, stručni saradnik Privredne komore kantona Sarajevo. On je naglasio da je Komora do sada učestvovala na tri projekta: Razvoj i unapređenje konkurentnosti MSP na polju povećanja energetske efikasnosti, Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma, i Energetska efikasnost, obnovljivi izvori i uticaj na okoliš – master studij (ENERESE). Ciljne grupe bili su: sektori građevinarstva i finansijski sektor, lokalna i centralna administracija, univerziteti, istraživački centri i „think tanks“, privatne kompanije u zemljama partnerima i EU. Korisnici ovog projekta bili su: kompanije i stručnjaci iz oblasti građevinarstva, banke i druge finansijske institucije, i krajnji korisnici u zemljama partnerima i EU.

Vedad Suljić, direktor Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu-REIC, je istakao da je cilj Centra pomoć lokalnim vlastima sa aspekta procjene i korištenja potencijala OIE i EE u cilju održivog razvoja (uključujući i finansiranje projekata), transfer znanja iz oblasti OIE i EE (legislativa i tehnika) iz zemalja EU lokalnim strukturama u zemljama SEE, kao i primjena dobre prakse u upravljanju energetskim resursima.

Sa inovacijama proizvoda kroz primjenu eko dizajna prisutne je upoznao Vladimir Nikić, član tima Danube PIE, novosadskog Univerziteta. Ekodizajn predstavlja svaku formu dizajna koji minimalizuje ekološki destruktivne posledice tako što se integriše sa “živim procesima”. Ekodizajn je inovativan pristup koji obezbjeđuje efikasniju upotrebu materijala i energije, a samim tim i povećava konkurentnost i širenje na tržište. On je dodao da su prednosti eko dizajna manji troškovi proizvodnje, materijala i resursa za odlaganje otpada, dok su mane nizak nivo svijesti, cijena, marketing, rizici, targetiranje faze…

Irena Dubravec, rukovodilac Službe za analizu sprovođenja mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora  energije, Fonda za zaštitu okoline i energetske efikasnosti Republike Hrvatske govorila je o promovisanju energetske efikasnosti u Hrvatskoj i istakla da je tokom 2015. godine dodjeljeno 125 miliona evra projektima posvećenih ovoj temi.

Programe finansiranja energetske efikasnosti u Srbiji ima njemačka KfW Banka koja finansira investicije i konsultantske usluge u zemljama u tranziciji i razvoju. Prema rečima Darka Ivkovića, projekt koordinatora, njene aktivnosti se koncentrišu na izgradnju i dogradnju infrastrukture, stvaranje efikasnih finansijskih institucija kao i na obezbjeđivanje resursa i zdrave životne sredine.

 

GIZ – Trening M&V – Monitoring i verifikacija sprovođenja mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, Hotel „Ramada“, Podgorica, 30.10-02.11.2013.

Fotka br.1 AKTIVNOSTI-Seminari i prof.obuka

Četvorodnevni trening M&V tj. Monitoring i verifikacija sprovođenja mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu je održan u periodu od 30.10. do 02.11.2013. godine u Podgorici, hotel ”Ramada”.

Trening su organizovali GIZ – Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu za energetsku efikasnost (GIZ – Open Regional Fund for South East Europe – Energy Efficiency ORF EE) i CCEE.

Trening su vodili Prof. dr Dušan Gvozdenac i mr Miroslav Kljajić sa Fakulteta tehničkih nauka – Departman za energetiku i procesnu tehniku Univerziteta u Novom Sadu.

Jedanaest auditora je prošlo ovaj trening koji je namijenjen inženjerima koji su ranije prošli obuku za energetske preglede objekata.

U okviru treninga učesnici su pored teorijskog upoznavanja sa problemima M&V imali priliku da obiđu objekat Srednje stručne škole ”Ivan Uskoković” u Podgorici i da kroz pitanja i diskusiju uzmu aktivno učešće.

Fotka br.2 AKTIVNOSTI-Seminari i prof.obuka

Na kraju, ispred CCEE Izvršna direktorka Zorica Tomanović, dipl.ing.arh. je zahvalila profesorima i učesnicima na uspješno završenom treningu a ispred organizatora, Project Manager Jasna Sekulović, je učesnicima uručila sertifikate.


 

 

 

 

Seminar “Hoteli i solarna energija – realne mogućnosti”, hotel Maestral, Miločer 16.11.2012.

Posljednji seminar u okviru projekta SolTherm Dražen Karadaglić.

Nakon urađene studije „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori“ i detaljnih energetskih pregleda četiri odabrana hotela, koji obuhvataju mjere za poboljšanje energetske efikasnosti sa akcentom na upotrebu solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode, seminar je imao za cilj promociju korišćenja solarne energije na tehnički efikasan način i uz zadovoljavajuću ekonomsku isplativost.

MilocerU ime šestočlanog tima koji je sproveo istraživanje i učestvovao na izradi studije, Novo Govedarica, dipl.ing.maš. je prezentovao rezultate studije. Poredeći godišnju solarnu radijaciju u Crnoj Gori sa državama  u kojima je solarni dobitak znatno manji ali iskorišćen na optimalan način, zaključak je da postoji veliki potencijal koji je potrebno iskoristiti, uz ulaganja koja su finansijski isplativa sa periodom otplate oko 7 godina za velike hotele. Istaknuto je, da se pored smanjenja emisije CO2, primjenom solarne energije za pripremu sanitarne tople vode smanjuje i energetski deficit.

 

 

Od strane energetskih auditora Rajka Radusinovića dipl.ing.elek., Ljiljane Radonjić dipl.ing.elek. i Željka Stijepovića dipl.ing.maš. prezentovani su detaljni energetski pregledi hotela, u kojima je dat prikaz pojedinačnih rezultata dobijenih pregleda.

Pored stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti, seminar je bio posjećen i od strane hotelijera i predstavnika kompanija koje se bave plasiranjem i ugradnjom solarnih sistema.

Zaključak je, ako se može ocijeniti po diskusiji prisutnih, da je ozbiljnost teme shvaćena na najbolji mogući način.

 

Seminar „Sunce – besplatna energija za grijanje i hlađenje“, PR Centar, Podgorica, 23.10.2012.

U okviru projekta SolTherm, CCEE je u saradnji sa slovenačkom kompanijom Hidria, organizovao seminar “Sunce – besplatna energija za grijanje i hlađenje”. Predstavnik Hidrie je predstavio dio programa iz oblasti obnovljivih izvora energije sa posebnim akcentom na upotrebu solarne energije, čiju prezentaciju možete pogledati.

 

 Seminar „Solarno hlađenje: Pregled tehnologija, tržišni trendovi i analiza projekta za hotel Princess“, Bar, 25-26.07.2012.

Treća faza projekta SolTherm – obuhvata dvodnevni seminar na temu: Solarno hlađenje.

Seminar je održan 25-26.07.2012. u hotelu “Princess” u Baru. Predavači na seminaru su bili njemački stručnjaci iz ove oblasti, Dr. Schumacher i Prof. dr Ursula Eicker – Centar za primijenjena istraživanja i tehnologiju održive energije – Univerziteta primijenjenih nauka iz Štutgarta.

SOLARNO HLADJENJE BARSeminaru su prisustvovali predstavnici GIZ-a, Ministarstva ekonomije (Jedinica za energetsku efikasnost i obnovljive izvore), Udruženja građevinara Crne Gore, Zanatsko-preduzetničke komore, predstavnici preduzeća koja se bave projektovanjem, nabavkom, prodajom, ugradnjom i održavanjem solarnih sistema u Crnoj Gori i članovi CCEE kao organizatori.

 

 

Učesnici seminara su bili u prilici da čuju izlaganja koja su obuhvatala pregled tehnologija, potrebe za rashlađivanjem objekata, potencijal za solarno hlađenje, tržišne trendove i ekonomske efekte. Tokom seminara izvršena je kratka prezentacija simulacionog softvera INSEL, kroz analizu različitih primjera solarnih sistema. Učesnici su dobili pristup  jednomjesečnom korišćenju pomenutog softvera, uz mogućnost dalje upotrebe.

Podijeljen u dvije cjeline, seminar je osmišljen da pored teorijskog izlaganja omogući učesnicima upoznavanje sa postojećim solarnim sistemom hotela Princess, koji je projektovan tako da koristi solarnu energiju i za pripremu sanitarne tople vode i za hlađenje objekta. Obilazak sistema je učesnicima dao mogućnost uočavanja niza propusta koji su napravljeni, kako tokom izgradnje sistema tako i onih koji su nastali neadekvatnim upravljanjem i održavanjem. Posebno interesantna su bila rješenja i načini poboljšanja performansi ovog sistema.

Uzimajući u obzir da je tehnologija hlađenja pomoću solarne energije još uvijek u razvoju i da se u Crnoj Gori skoro ne koristi, učesnici su imali priliku da upoznaju sve prednosti i nedostatke primjene ovih sistema na našem tržištu.

Seminar „Upotreba biomase”, PR Centar, Podgorica, 30.06.2012.
Projekat FODEMO (Forestry development in Montenegro – Razvoj šumarstva u Crnoj Gori) koji sprovodi Lux development – luksemburška agencija za razvoj i saradnju ima za cilj promociju upotrebe biomase kao energenta.
1 BiomasaU saradnji sa GIZ-om u okviru navedenog projekta organizovan je jednodnevni seminar namijenjen auditorima.
Učesnicima se obratio Koordinator projekta Aleksandar Stijović a predavač je bio Dr Milorad Danilović – profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavač iz oblasti koja obuhvata biomasu i iskorišćavanje šumskog potencijala.

 

Cilj seminara je širenje znanja iz oblasti korišćenja biomase, njihove karakteristike i mogućnost upotrebe kotlova u budućim mjerama energetske efikasnosti.

Obrađene su sledeće teme:

  • Definisanje tehničkih kriterijuma kao osnova za upotrebu energenta od biomase (skladišteni prostor, način pakovanja, čuvanja, transporta);
  • Povećanje ili smanjenje postojećih kapaciteta i gabarita objekta za skladištenje;
  • Odnos veličine objekta, potrebe za grijanjem, snage kotla i dimenzija kotla i prateće opreme;
  • Procjena potencijala u cilju  nabavke energenta iz bliže okoline;
  • Tehnička upustva o karakteristikama i tipovima drvnih goriva i jedinicama mjere;
  • Upoznavanje sa ekološkim aspektom upotrebe ovih goriva u cilju ublažavanja klimatskih promjena;
  • Poređenje energenata na finansijskoj osnovi;
  • Praktični primjeri

 

2 Biomasa 3 Biomasa

 

Seminar „Polysun softver”, PR Centar, Podgorica, 03-04.05.2012.
U okviru SolTherm projekta CCEE je u saradnji sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ i švajcarskom firmom ”Vela Solaris”, organizovao dvodnevni trening za korišćenje softvera Polysun, koji je namijenjen energetskim auditorima.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObuka je održana u prostorijama PR Centra, 03-04.05.2012. od 09:00 do 17:00 časova. Tom prilikom je g-đa Evelin Kaminsky, dipl.ing. i Technical Sales Manager švajcarske firme „Vela Solaris”, prezentovala Polysun softver – simulacioni alat razvijen u Vela Solarisu, kako za projektovanje novih, tako i za planiranje i optimizaciju postojećih solarnih termalnih sistema.

 

Ovaj softver omogućava projektovanje solarnih instalacija za grijanje i hlađenje.

 

 

Predavanje je održano na engleskom jeziku uz simultano prevođenje. Učesnici su prije početka treninga dobili šifru za pristup demo verziji kao i štampani materijal za korišćenje Polysun softvera  a tokom trajanja treninga bili u prilici da sagledaju mogućnosti ovoga softvera kroz praktične primjere.

 

 

Seminar „Solarna energija u sektoru turizma“ PR Centar, Podgorica, 7-9.12.2011.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU periodu 7-9.12.2011. u PR centru je održan seminar o teoretskim osnovama za korišćenje solarne energije.

Seminar je vodio Dr Dragomir Mirović, a prisustvovalo je dvadesetak zainteresovanih, pretežno članova CCEE.

Dr. Mirović je objasnio osnove solarne teorije, uz neke primjere iz prakse.

Učesnicima seminara je obezbijeđena prateća literatura.