SolTherm

solterm-projekat1

Aktivnosti u okviru SolTherm projekta:

 1.  Obilazak solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode i solarno hlađenje (108m² solarnih kolektora) u školskom objektu u gradskoj opštini Tuzi, gdje je prvi put prezentovan projekat SolTherm, Podgorica, 11.11.2011.;
 2. Zvanična najava projekta, Hotel “Crna Gora”, Podgorica, 14.12.2011.;
 3. Izrada Detaljnih energetskih pregleda (DEP) različitih tipova hotela (većeg – preko 100 i manjeg smještajnog kapaciteta do 50 kreveta) sa ciljem dobijanja tačne informacije o ekonomskim i energetskim uštedama koje se mogu ostvariti primjenom mjera energetske efikasnosti, sa posebnom preporukom za korišćenje solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode;
 4. Prezentacija projekta i realizovanih DEP-a na Jadranskom sajmu u Budvi 21.4.2012;
 5. Sprovedeno je istraživanje o trenutnom statusu solarnih termalnih instalacija u hotelskom sektoru u Crnoj Gori i procjena mogućnosti za uštede. Finalni rezultat je Studija „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori“;
 6. Promocija Studije – PR centar, Podgorica, 14.3.2012.; U okviru projekta organizovan je niz predavanja i seminara za članove CCEE i goste:
 7. Trodnevni seminar “Teoretske osnove za korišćenje solarne energije”, predavač Dr Dragomir Mirović, PR centar, Podgorica, 7-9.12.2011.;
 8. Seminar „Solarna tehnologija – čista dobit na sunčanoj strani“ u saradnji sa njemačkom kompanijom VIESSMANN, Podgorica, 21.03.2012.;
 9. U saradnji sa GIZ-om i švajcarskom kompanijom „Vela Solaris“ organizovan je dvodnevni trening za korišćenje „Polysun“ softvera, Podgorica, 03-04.05.2012. godine;
 10. Seminar „Solarno hlađenje: Pregled tehnologija, tržišni trendovi i analiza projekta za hotel Princess“, Bar, 25-26.07.2012.;
 11. Seminar „Sunce – besplatna energija za grijanje i hlađenje“ u saradnji sa slovenačkom kompanijom “Hidria”, Podgorica, 23.10.2012.;
 12. Seminar “Hoteli i solarna energija – realne mogućnosti” i završna prezentacija rezultata projekta SolTherm, hotel „Maestral“, Miločer, 16.11.2012.
 13. Završna konferencija za štampu posvećena uspješnom završetku projekta, PR centar, Podgorica, 18.12.2012. godine.

 

solterm-projekat2