Ciljevi CCEE

 

  • promocija principa energetske efikasnosti u zgradarstvu, industriji i energetici;
  • edukacija iz oblasti energetske efikasnosti;
  • realizacija projekata promotivnog, edukativnog i naučnog tipa;
  • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
  • razmjena iskustava u radu i stručno usavršavanje članova;
  • pravovremeno obezbjeđenje neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja uključivanja članova/ica u procese odlučivanja kod nadležnih organa.