Projekat SolTherm, septembar 2011-decembar 2012

  • Završna prezentacija projekta SolTherm i Seminar “Hoteli i solarna energija – realne mogućnosti”, hotel Maestral, Miločer, 16.11.2012.

 

  • Seminar “Solarno hlađenje”, hotel “Princess”, Bar, 25-26.07.2012.

 

  • Trening za korišćenje softvera Polysun, Podgorica,03-04.05.2012.

 

  • Seminar “Solarna tehnika – čista dobit na sunčanoj strani”, Podgorica, 21.03.2012.

 

  •   Prezentacija studije “Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori”, Podgorica, 14.03.2012.

 

  • Seminar „Solarna energija” D.Mirović, Podgorica, 7-9.12.2011.

 

  • Prezentacija SolTherm projekta CCEE i obilazak solarnog sistema za grijanje i hlađenje, Gradska opština Tuzi, Podgorica, 11.11.2011.

 

  • Zvanična promocija SolTherm projekta CCEE, hotel “Crna Gora”, Podgorica, 14.12.2011.