Učešće CCEE na međunarodnom seminaru “Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“ – Novi Sad, 22.04.2016.

2. RPK NSU organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 22. aprila 2016. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom Unapređenje energetske efikasnosti u MSP – napravi izbor“.

Posredstvom Privredne komore Crne Gore a kao član Koordinacionog odbora za EEiZŽS, CCEE je preko svojih predstavnika upoznao učesnike pomenutog seminara o svom radu u oblasti energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

6. RPK NSPredsjednik Skupštine CCEE Rajko Radusinović (ENERGETSKI PREGLEDI OBJEKATA U CG Novi Sad  22.04.2016. RR) i Predsjednik Upravnog odbora Novo Govedarica (UPOTREBA SOLARNE ENERGIJE U SEKTORU TURIZMA – NOVI SAD, 22,04.2016.), istakli su da su u Crnoj Gori izvršeni detaljani energetski pregledi na preko 120 javnih objekata, kojima je utvrđen veliki potencijal za primjenu mjera energetske efikasnosti. Izvršena je rekonstrukcija i sanacija 65 objekata uz primjenu mjera energetske efikasnosti, a prema preporukama datim u DEP objekata. Na ovako saniranim objektima su postignuti efekti koji su bili predviđeni detaljnim energetskim pregledima. Analize pokazuju da se primjenom mjera energetske efikasnosti postižu efekti energetskih i ekoloških ušteda koji se kreću od 46% do čak 68% uz povećanje komfora i produženje vijeka trajanja objekata.

(Detaljnije o seminaru)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.