Osnovni podaci

Crnogorski centar energetske efikasnosti je strukovno udruženje Energetskih auditora tj. inženjera arhitekture, građevine, mašinstva i elektrotehnike koji su prošli obuku i dobili licencu za vršenje energetskih pregleda objekata.

 

Specijalizovani smo za:

– vršenje energetskih pregleda objekata svih vrsta i namjena i

– sprovođenje mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu.

O NAMA - Osnovni podaci