Prezentacija Studije CCEE „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori“ u Privrednoj komori Crne Gore, Podgorica 06.11.2015.

3. 06.11.2015. StudijaOd marta 2015. godine CCEE je dobio status privremenog člana Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine (EEZŽS) sa mogućnošću učestvovanja u radu Odbora ali bez prava glasa do redovnih izbora organa Skupštine Privredne komore, nakon kojih je, 23.02.2016. izabran za redovno članstvo.

Na šestoj sjednici Koordinacionog odbora za EEZŽS predstavnik Crnogorskog centra energetske efikasnosti i  Predsjednik Upravnog odbora CCEE g-din Novo Govedarica, dipl.ing.maš. prezentujući Odboru Studiju „Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori“, istakao je da je njen cilj analiza primjene solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode (STV) u našoj zemlji.

To je u skladu sa četiri glavna zahtjeva Evropske energetske politike koji treba da budu ispunjeni do 2020. godine: smanjenje emisije gasova staklene bašte za 20%; povećanje energetske efikasnosti za 20%; povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%; povećanje udjela biogoriva u saobraćaju na 10%.

Ukupna potreba za energijom za pripremu tople vode u hotelskom sektoru je 50,6 GWh godišnje. Uvođenjem solarnih kolektora za STV dobije se 37 GWh/god toplotne energije, što je 70% ukupnih potreba, što vodi smanjenju energetskog deficita, nižoj potrošnji električne energije i lož ulja, smanjenju emisije CO2 za 0,2 miliona t/god.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi se cio hotelski sektor odlučio za uvođenje solarnih kolektora, ulaganje bi iznosilo 33 miliona eura. Hotel sa 100 kreveta za ovu investiciju treba da izdvoji oko 70.000 eura. Cijena po krevetu iznosi 500 do 1.000 eura, odnosno 500 do 1.000 eura po kvadratnom metru panela.

Riječ je o isplativom sistemu za hotele preko 20 kreveta. Najveća korist od solarnih sistema za STV je ljeti, kada je i najveći deficit. Riječ je o 37 GWh ušteda, energetski efikasnom rješenju koje je održivo i ekološko. Hotelijeri su na potezu – potrebno je naručiti energetski pregled objekta, a stručna lica će dati predloge sistema. Uz povoljne kredite banaka, i eventualnu pomoć države, treba pokrenuti investicioni ciklus u ovom smjeru – kazao je Govedarica. Zaključuje da hoteli čine tek 16,8% ukupnih smještajnih kapaciteta pa je sljedeći cilj uvođenje energetski efikasnih rješenja u privatne apartmane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.