Učešće CCEE u Odboru za ekonomiju, finansije i budžet – 07.03.2016.

U skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore i Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je na 133. sjednici sazvanoj za 07. mart 2016. godine razmatrao primjenu Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Cijeneći da je učešće predstavnika CCEE u martu 2014. godine na konsultativnom saslušanju na temu „Efikasno korišćenje energije, stanje u Crnoj Gori sa osvrtom na Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije“ doprinijelo kvalitetu rasprave, Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet je uputio poziv predstavnicima CCEE na pisanu dostavu mišljenja o navedenoj temi kao i učešće na raspravi kojoj su prisustvovali Predsjednik skupštine CCEE Rajko Radusinović i Predsjednik Upravnog odbora Novo Govedarica.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.