Profesionalna obuka

U periodu od novembra 2008. do novembra 2009. u okviru projekta: “Godina energetske efikasnosti”, u saradnji Ministarstva ekonomije i Njemačkog društva za tehničku saradnju – GTZ, sadašnji GIZ, izvršena je obuka prvih inženjera za vršenje energetskih pregleda objekata i upotrebu softverskog paketa, nakon koje je proizišlo i novo zanimanje: Energetski auditor.

 

Od 14. do 31. oktobra 2008. u okviru istog Projekta u saradnji sa TESTO Akademijom u skladu sa ISO standardima, sprovedena su tri seminara – obuke za korišćenje mjernih uređaja:

  1. Mjerne tehnike na RLT uređajima;
  2. Energetski monitoring i mjerne tehnike i
  3. Termografija – stepen I.

 

Od 11. do 14. maja 2010. izvršena je obuka za Energetski efikasnu rasvjetu.

 

U periodu od 2009. do 2012. u saradnji Ministarstva ekonomije, Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Norveške vlade, izvršena je obuka tri generacije inženjera za sprovođenje energetskih pregleda objekata i upotrebu ENSI softvera – ENERGY SAVING INTERNATIONAL AS.

 

Nakon uspješno završene obuke i donošenjem Osnivačkog akta uz podršku GIZ-a (GTZ), osnovano je strukovno udruženje CCEE. Važeći Statut je iz 2012. godine.
Od osnivanja CCEE do danas, energetski auditori prolaze različita stručna usavršavanja iz oblasti energetske efikasnosti.

o-nama-ccee