REFERENCE

Spisak urađenih Detaljnih (DEP), Preliminarnih (PEP) energetskih pregleda, Elaborata energetske efikasnosti (EEE), Energetskih sertifikata (ES), studija, priručnika i drugih tehničkih dokumenata od 2009. god. do danas:

 

 1. Zgrada Ministarstava „Vektra“, Podgorica, DEP, 2009. god.

Prof. dr Dušan Gvozdenac, Fakulte tehničkih nauka, Novi Sad – trener tima

Doc. dr Jovan Petrović, Fakulte tehničkih nauka, Novi Sad – trener tima

Milan Šekularac – član tima

Nada Vemić – član tima

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, Direkcija za imovinu, Opština Podgorica, DEP, 2009. god.

Prof. dr Dušan Gvozdenac, Fakulte tehničkih nauka, Novi Sad – trener tima

Doc. dr Jovan Petrović, Fakulte tehničkih nauka, Novi Sad – trener tima

Milan Šekularac – član tima

Nada Vemić – član tima

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

Božina Komatina – član tima

Aleksandar Vukmanović – član tima

 

 1. JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić”, Bar, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. OŠ „Kekec”, Sutomore, PEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. JU Opšta bolnica Kotor, PEP, 2009. god.

Nada Vemić – vođa tima

Milan Šekularac – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. Specijalna bolnica “Vaso Ćuković”, Risan, PEP, 2009. god.

Željko Stijepović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

 

 1. Dječiji dom “Mladost”, Bijela, PEP, 2009. god.

Dražen Karadaglić – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Milan Šekularac – član tima

 

 1. ZZZ Crne Gore – Biro rada i Centar za socijalni rad, Herceg Novi, PEP, 2009.  god.

Žarko Despotović – vođa tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. Zgrada Ministarstva finansija, Podgorica, PEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. Uprava za kadrove Crne Gore, Podgorica, PEP, 2009. god.

Nada Vemić – vođa tima

Milan Šekularac – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. Bivši grafički zavod, Podgorica, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović – vođa tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. Novi studentski dom, Podgorica, PEP, 2009. god.

Dražen Karadaglić – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Milan Šekularac – član tima

 

 1. Specijalni zavod “Komanski most”, Podgorica, PEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. Dječija bolnica, Podgorica, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. OŠ „Olga Golović”, Nikšić, PEP, 2009. god.

Željko Stijepović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

 

 1. OŠ „Olga Golović”, Nikšić, DEP, 2009. god.

Željko Stijepović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

 

 1. JZU Opšta bolnica, Pljevlja, PEP, 2009. god.

Nada Vemić – vođa tima

Milan Šekularac – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. JZU Opšta bolnica, Pljevlja, DEP, 2009. god.

Nada Vemić – vođa tima

Milan Šekularac – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

Žarko Despotović – član tima

Esad Tombarević – član tima

 

 1. JZU Opšta bolnica i Dom zdravlja, Pljevlja, DEP, 2009. god.

Nada Vemić – vođa tima

Milan Šekularac – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

Žarko Despotović – član tima

Esad Tombarević – član tima

 

 1. OŠ “Salko Aljković”, Pljevlja, PEP, 2009. god.

Dražen Karadaglić – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Milan Šekularac – član tima

 

 1. Centar za socijalni rad, Pljevlja, PEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. Centar za socijalni rad, Bijelo Polje, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. JPU Dječiji vrtić “Dušan-Dušo Basekić”, Bijelo Polje, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. Srednja mašinska škola “Vuksan Đukić”, Mojkovac, PEP, 2009. god.

Željko Stijepović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

 

 1. JU Dom učenika, Berane, PEP, 2009. god.

Nada Vemić – vođa tima

Milan Šekularac – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. JZU Opšta bolnica, Berane, PEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. JZU Opšta bolnica, Berane, DEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. JZU Dom zdravlja, Kolašin, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović

 

 1. JU Srednja mješovita škola “Bećo Bašić”, Plav, PEP, 2009. god.

Žarko Despotović

 

 1. OŠ “Boško Buha”, Pljevlja, DEP, 2009. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nada Vemić – član tima

Esad Tombarević – član tima

 

 1. OŠ „Radomir Mitrović“, Berane, DEP, 2010. god.

Žarko Despotović – vođa tima

Željko Stijepović – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. JZU Opšta Bolnica, Bijelo Polje, DEP, 2010. god.

Žarko Despotović – vođa tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“, Risan, DEP, 2010. god.

Željko Stijepović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

 

 1. Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr. Jovan Bulajić“, Brezovik, DEP 2010.god.

Milan Šekularac – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

 

 1. OŠ „Luka Simonović“, Nikšić, DEP, 2010. god.

Nada Vemić – vođa tima

Dražen Karadaglić – član tima

Žarko Despotović – član tima

Željko Stijepović – član tima

 

 1. JU SSŠ Cetinje, DEP, 2010. god.

Dražen Karadaglić – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

Nada Vemić – član tima

 

 1. OŠ „Boško Strugar“, Ulcinj, DEP, 2010. god.

Žarko Despotović – vođa tima

Željko Stijepović – član tima

Dražen Karadaglić – član tima

 

 1. SSŠ “Ivan Uskoković”, Podgorica, DEP, 2010. god.

Milan Šekularac – vođa tima

Nataša Gačević – član tima

Rajko Radusinović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1. OŠ “Maksim Gorki”, Podgorica, DEP, 2010. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Nataša Gačević – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1. Bolnica “Danilo I”, Cetinje, DEP, 2011. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Spomenka Šotra – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1. Poslovno-skladišni centar “Cerovo”, Bar, DEP, 2011. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Savo Marković – član tima

 

42.–51.   10 kuća u naselju Resnik, Bijelo Polje, 10 x DEP, 2011. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

Savo Marković – član tima

 

52.–61.   10 kuća u Žabljaku, 10 x DEP, 2011. god.

Savo Marković – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

Rajko Radusinović – član tima

 

62.–66. 5 kuća u Baru (Sutomoru), 5 x DEP, 2011. god.

Žarko Despotović – vođa tima

Rajko Radusinović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1.        OŠ “Lovćenski partizanski odred”, Cetinje, PEP, 2012. god.

Rajko Radusinović

Savo Marković

 

 1. OŠ “Njegoš”, Cetinje, PEP, 2012. god.

Savo Marković

Rajko Radusinović

 

 1. Srednja stručna škola, Pljevlja, PEP, 2012. god.

Rajko Radusinović

Savo Marković

Žarko Despotović

 

 1.        OŠ “Mileva Lajović-Lalatović”, Nikšić, PEP, 2012. god.

Savo Marković

Rajko Radusinović

 

 1.        OŠ “Jagoš Kontić”, Nikšić, PEP, 2012. god.

Savo Marković

Rajko Radusinović

 

 1. OŠ “Ristan Pavlović”, Pljevlja, PEP, 2012. god.

Rajko Radusinović

Savo Marković

Žarko Despotović

 

 1. Stambeno-poslovni objekat, Budva, DEP, 2012. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Savo Marković – član tima

 

 1. Hotel “Vir”, Virpazar, DEP, 2012. god. Projekat „SolTherm“

Zorica Tomanović – vođa tima

Rajko Radusinović – član tima

Žarko Despotović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1. OŠ “Jagoš Kontić”, Nikšić, DEP, 2012. god.

Savo Marković – vođa tima

Nataša Gačević – član tima

Rajko Radusinović – član tima

 

 1. OŠ “Salko Aljković”, Pljevlja, DEP, 2012. god.

Savo Marković – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

Rajko Radusinović – član tima

 

 1. OŠ “Bratstvo – jedinstvo”, Ulcinj, DEP, 2012. god.

Nataša Gačević – vođa tima

Savo Marković – član tima

Igor Strugar – član tima

 

 1. OŠ “Ristan Pavlović”, Pljevlja, DEP, 2012. god.

Zorica Tomanović – vođa tima

Rajko Radusinović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1. Srednja stručna škola, Pljevlja, DEP, 2012. god.

Zorica Tomanović – vođa tima

Rajko Radusinović – član tima

Savo Marković – član tima

 

80-83.   4 kuće u naselju Resnik, Bijelo Polje, 4xDEP, 2012. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1. OŠ “Bozidar Vuković – Podgoričanin”, Podgorica, DEP, 2013. god.

Zorica Tomanović – vođa tima

Rajko Radusinović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1.    OS „Njegos“, Cetinje, DEP, 2013. god.

Zorica Tomanović – vođa tima

Rajko Radusinović – član tima

Savo Marković – član tima

 

 1.     JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, Nikšić, DEP, 2013. god.

Savo Marković – vođa tima

Zorica Tomanović – član tima

Rajko Radusinović – član tima

    

 1.      Hotel „Vardar“, Kotor, DEP, 2012. god. Projekat „SolTherm“

Željko Stijepović

Ranko Vukanić

Danko Milić

 

 1. Hotel „Palma“, Tivat, DEP, 2012. god. Projekat „SolTherm“

Mimo Mirković

Nataša Gačević

Matije Knežević

Milan Šekularac

 

 1. Osnovne škole “Milorad Musa Burzan” i “Boro Ćetković”

Matija Knežević

Igor Strugar

Slavko Radunović

 

 1. Osnovna Škola “Vuk Karadžić”

Marija Vujadinović

Danko Milić

 

 1. Gimnazija “25. maj” Tuzi

Spomenka Šotra

Marko Radulović

 

 1. Osnovna škola “Vlado Milić”, Donja Gorica, Podgorica,

Ranko Vukanić

Mimo Mirković

Goran Dedic

 

 1. Dom zdravlja Danilovgrad, PEP

Milan Šekularac – trener tima

Tatjana Vujošević – član tima

Rina Ivančević – član tima

Srđa Popović – član tima

 

 1. Dom zdravlja Cetinje, PEP

Marija Vujadinović – Kulinović – trener tima

Ivan Rakočević – član tima

Novo Govedarica – član tima

 

 1. OŠ “Milan Vukotić”, Golubovci, PEP

Marija Vujadinović – Kulinović – trener tima

Jelena Rajković – vođa tima

Ljiljana Radonjić – član tima

 

  1. Studija – Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori, 2011. god.

 Projekat „SolTherm“

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić

Tatjana Vujošević

 

 1. Hotel „Bellevue“, Bečići, DEP, 2012. god. Projekat „SolTherm“

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić

Tatjana Vujošević

 

 1. Hotel „Planinka“, Žabljak, DEP

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić,

Tatjana Vujošević

 

 1. Priručnik za menadžment energetske efikasnosti u javnim zgradama

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić

Tatjana Vujošević

 

 1. Mjere energetske efikasnosti – vodič za domare i tehničko osoblje

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić

Tatjana Vujošević

 

 1. Administrativna zgrada MUP – Zagorič, Podgorica,Proračuni energetske efikasnosti, preporuke racionalne potrošnje energije

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić

Tatjana Vujošević

 

 1. Sportska dvorana Žabljak, Proračuni energetske efikasnosti, preporuke racionalne potrošnje energije

Novo Govedarica

Jelena Rajković

Rina Ivančević

Ljiljana Radonjić

Tatjana Vujošević

 

 1. Glavna administrativna zgrada Opštine Berane, DEP, naručilac GIZ, jun 2012. god.

Ranko Vukanić

Željko Stijepović

Danko Milić

 

 1. Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada, izdavač GIZ, januar god.

Marija Vujadinović Kulinović

Biljana Gligorić

Danko Milić

 

 1. Eko-zgrada UN, Podgorica, PEP, EEE, ES; maj 2014. god.

Rajko Radusinović – vođa tima

Žarko Despotović – član tima

Zorica Tomanović – član tima

Savo Marković – član tima