Organi

Organi CCEE su: Skupština, Upravni Odbor, Predsjednik/ca Skupštine i Izvršni/a direktor/ka.

Skupština je najviši organ upravljanja CCEE i čine je svi punopravni članovi (29 članova). Skupština odlučuje na sjednicama i u njenom radu učestvuju svi članovi. Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Skupštine.

Upravni Odbor (UO) je organ upravljanja koji sprovodi odluke Skupštine i odgovoran je za rad i odluke koje treba donijeti između dva zasijedanja Skupštine. Upravni Odbor ima 5 članova od kojih je jedan Predsjednik UO.

Izvršni/a direktor/ka je lice ovlašćeno za zastupanje udruženja.

Mart 2015. – 2017.

MART 2015-2017

 

Mart 2013. – mart 2015.

MART 2013-2015

 

Mart 2010 – mart 2013.

MART 2010-2013