Djelatnosti CCEE

Crnogorski centar energetske efikasnosti

 

 • omogućava članovima da obavljaju energetske preglede;
 • promoviše principe energetske efikasnosti u svim oblastima života, posebno u zgradarstvu, industriji i energetici
 • promoviše vrijednosti i značaj energetskih resursa i ukazuje na probleme korišćenja resursa i tehnologija dobijanja energije;
 • identifikuje probleme, promoviše i učestvuje u pronalaženju rješenja za energetski neefikasne građevinske i industrijske objekte i energetsku infrastrukturu;
 • publikuje štampani i elektronski materijal;
 • ostvaruje saradnju sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama iz javnog, privrednog i neprofitnog/NVO sektora u Crnoj Gori i inostranstvu, koji se bave srodnim djelatnostima;
 • organizuje naučne, stručne i istraživačke projekte;
 • povezuje državni, privredni i NVO sektor kao i građane radi bolje međusobne saradnje;
 • organizuje stručna usavršavanja i seminare za sticanje vještina i znanja iz oblasti energetske efikasnosti, sprovođenje efikasnih kampanja javnog zastupanja, međusektorske saradnje, kao i iz drugih oblasti od interesa za održiv i uspješan rad pripadnika vladinog, nevladinog i privrednog sektora;
 • pruža konsultantske usluge iz oblasti energetske efikasnosti nevladinim organizacijama, državnim organima i institucijama kao i privrednim i fizičkim subjektima;
 • pruža usluge monitoringa i evaluacije projekata;
 • vrši ostale djelatnosti u skladu sa ciljevima CCEE.